Vand

 

I de følgende to dage skal I arbejde med følgende emner:

- Det periodiske system

- atommasse

- isotoper

- Syrer baser og pH

- Tilstandsformer

- Varmefylde

- Flydeevne

- Stabilitet

- Massemidtpunkt

-Viskositet

- Van der Waalskraft

- vådhed

- Brintbinding

- Arkimedes lov

- Boyle-Marionettes lov

 

Der skal til belysning af området laves følgende forsøg:

 

-         Forsøg der fortæller om vand egen kemi

-         Indikator for vand CUSO4

-         Reaktionskemaer

-         Vand som syre

-         Vand som base

-         Vand ved fremstilling af saltsyre

-         Fremstilling af vand

-         Vands egenskaber ved blanding med salte

-         Forsøg med både m.m.

-         Forsøg med Arkimedes og med Boyleslov.

 

Nytteige link:

www.fysikemi.dk

http://da.wikipedia.org/wiki/Vand

 

Materialer:

Ny prisma 8 s. 39 og 88

Stof fra egen side omkring syrer og baser

Ny Fysikemi 5 og 3

Vand under overfladen s. 24- 29 , 36 – 38

Print om Boyles og Arkimedes lov

 

 

 


Rapport:

På baggrund af de indholdet i kurset laves en rapport der tager udgangspunkt i de links og øvelser der findes på www.fysikemi.dk

Rapporten skal indeholde en beskrivelse af hvad det er man vil undersøge.

En tegning af forsøgte eller forsøgene.

Resultater

En konklusion over resultatet

Et lille teoriafsnit der fortæller noget om resultatet.
Arkimedes' Lov

Arkimedes' Lov siger, at en genstand, som helt eller delvist nedsænkes i en væske (eller gas), får en opdrift, som er lig med massen af den væske, genstanden fortrænger. Når man ved, hvad genstanden vejer, og hvad den fortrænger, kan man udregne hvor meget opdrift genstanden har, og dermed hvor stor en kraft, der skal til, for at hæve den.

Eksempel: Et legeme, der ligger på bunden af en sø, vejer 200 kg. Legemet fortrænger 150 kg vand. Altså har genstanden en kraft, der trækker ned med 200 kg og en kraft, der trækker op med 150 kg. Løfter vi genstanden nede i vandet, så føles det altså som om, den kun vejer 50 kg.

Boyle-Mariottes, Gay-Lussacs & Charles´ love

For fastholdt gasmængde, n og temperatur, T fås p . V = konstant.
Denne kaldes Boyle-Mariottes lov.

For fastholdt gasmængde, n og rumfang, V fås  p /T = konstant

 

Denne kaldes Gay - Lussacs lov.